„Neogotycki budynek przy ul. Ogarnej 27 w Gdańsku powstał w 1872 roku i dotychczas pełnił wiele funkcji. Przed wybuchem II wojny światowej w kamienicy mieściły się m.in. hotel, siedziba Loży Masońskiej, filia Warszawskiego Banku Zjednoczonego, urząd powierniczy, a także kawiarnia. Po wojnie przez wiele lat gospodarzem kamienicy była RSW „Prasa-Książka-Ruch”, a potem Biblioteka Brytyjska. Restaurację Canis otwarto tu w grudniu ubiegłego roku”.

Czytaj więcej na: http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23870872,w-zabytkowej-kamienicy-restauracja-canis-w-gdansku-miejscowka.html